Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia:

II. Registrácia:

III. Práva a povinnosti:

IV. Upozornenie:

V. Záverečné ustanovenia: